Mėnulio Lietuva (1997)

By | 2013/12/04

Aprašymas: Visas filmo veiksmas vyksta pokario metais mažame Lietuvos miestelyje (filmuota Anykščių apylinkėse), kur vieni tarnauja sovietų okupantams, o kiti desperatiškai kovoja už savo tėvynės laisvę, vis laukdami pagalbos iš Vakarų – lietuvis prieš lietuvį. Miestelio įvykių liudininkas, “naminę” pamėgęs Rapolas Pulmonas, senu kuinu vežiojantis kasdienę šviežią duoną, vis susiduria su enkavedisto Pernaravičiaus aikštingomis pretenzijomis ir jo persekiojamo gimnazistų partizanų būrio vadu Jėzumi, taip vadinto dėl savo panašumo su Viešpačiu… Šių įvykių centre – šviesi asmenybė, jauna mokytoja Angelė, visiems dalijanti savo trapumą, pasitikėjimą ir šilumą. Ją aistringai, bet beviltiškai įsimylėjęs persimetėlis Pernaravičius, ją myli ir paliegęs vokiečių okupacijos metais mokytojos išgelbėtas rusų kareivis Jonelis Ivanovas. Tikrą jaunatvišką meilę jai puoselėja gimnazistų būrio vadas žavusis Jėzus, vėliau tragiškai žuvęs meilės glėbyje. Ją įsimyli ir mokyklos direktorius Čaplikas, valdžios atsiųstas patikrinti Angelės moralinį veidą, kuris, beje, jam tapo labai patrauklus…