Svetimi (1961)

By | 2013/06/22

Aprašymas: Vieno kolūkio abiturientai nutarė suburti bendrą brigadą. Į jų „štabą“, į senus dvaro rūmus, ateina tvirtas pagyvenęs žmogus. Devyniolikmetė darbo pirmūnė Irena puola jam ant kaklo: tai iš sovietinių lagerių grįžęs jos tėvas Vilkišius. Sunkiu, negeru žvilgsniu abu nulydi jaunasis brigadininkas Doveika, kurio tėvas kadaise buvo pirmojo šių vietų kolūkio pirmininkas. Juolab, kad Irena su tėvu palieka jaunimo komuną, abu pluš gimtojoje savo pirkioje. Pačiame Vilkišių trobesyje irgi viskas rutuliojasi be idilės. Mat Irena, gyvendama jau vaikų namuose, prisigaudė bolševikiškų „klasinės lygybės“ teorijų, terminai „savas daiktas“, „privati nuosavybė“ jai nesuvokiami. Paaitrinami Antano Doveikos ir Irenos intymių simpatijų, abiturientų bendros „šviesios ateities“ idėjų, dukters ir tėvo santykiai po truputį šlyja toliau, kol baigiasi Vilkišiaus išvykimu iš gimtųjų vietų. Praktiškai jis buvo išvytas. Vilkišius išsiveža žmonos, kuri mirė, kai jis sėdėjo tremtyje, palaikus. Taip baigiamaisiais kadrais įrodinėjama ta ateinančios, komunistinės, ir nueinančios, pasmerktosios, kartų, moralės absoliutaus nesusikalbėjimo idėja, skambėjusi jau akivaizdžiu filmo pavadinimu.