Tadas Blinda (1972)

By | 2013/06/24

Aprašymas: Apie XIX a. viduryje Žemaitijoje ponams daug baimės įvariusį Tadą Blindą tikrų žinių išliko nedaug. Aišku tik tai, kad jis veikė Luokės (Telšių raj.) apylinkėse, o plėšikavimas buvo jo asmeninis protestas prieš baudžiavą. Dar ir šiandien Byvainės girioje vėjai legendas nešioja apie drąsų razbaininkėlį, kuris svietą sulyginti norėjęs, ponus rubavojęs ir vargšams nelaimėje padėdavęs… Užrašyti Žemaitijos gyventojų atsiminimai apie Tadą Blindą gana prieštaringi: vieni jį laikė piktadariu, kiti – didvyriu, treti – kankiniu. O režisieriaus Balio Bratkausko serialas gražina mums gražią legendą apie herojų, kurį tikrai galima pavadinti kultiniu.

1 dalis2 dalis

3 dalis

4 dalis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *