Herkus Mantas (1974)

By | 2013/06/24

Aprašymas: XIII amžiuje prūsai, vadovaujami Manto, sukilo ilgam paralyžiuodami kryžiuočių veržimąsi į Rytus. Ir krito žūtbūtinėje kovoje, palikdami pavergėjams savo žemes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *