Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai (1-13 serijos)

By | 2013/06/18

Aprašymas: Šauniojo kareivio Šveiko portretas įėjo į pasaulinės satyros personažų „aukso fondą“. Kaip su Don Kichotu tampa nebeaišku, ar jo siekiai yra tikri, taip ir su Šveiku tampa nebeaišku, ar jis idiotas kaip pats sakosi (Šveikas turi netgi medicinos ekspertizės popierių, patvirtinantį jo idiotizmą), ar suktas kareivis.

Kalba: Rusų

1 serija2 serija

3 serija

4 serija

5 serija

6 serija

7 serija

8 serija

9 serija

10 serija

11 serija

12 serija

13 serija