Niekas nenorejo mirti (1967)

By | 2013/06/24

Aprašymas: Ekrane vaizduojamas Lietuvos pokario kaimas, jo kairiųjų jėgų, kurias čia atstovauja broliai Lokiai, kruvinas susidūrimas su dar tebegyvuojančia rezistencija. Tarp abiejų jėgų blaškosi tūlas Vaitkus, tapęs lyg ir tikruoju kūrinio herojumi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *